english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

BOŽIČEVIĆ, Vanda

Vanda Božičević

BOŽIČEVIĆ, Vanda (Zagreb, 1952.), filozofkinja.

Diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala tezom Riječ i slika. Hermeneutički i semantički pristup. Radila je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predmeti interesa su joj etika, estetika, filozofija jezika, moderna filozofija i filozofija uma. Trenutno predaje na Bergen Community College u Sjedinjenim Američkim Državama.

DJELA: Estetika Susanne K. Langer, Zagreb, 1983.; Riječ i slika. Hermeneutički i semantički pristup, Zagreb, 1990.