english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

BOSANAC, Gordana

Gordana Bosanac

BOSANAC, Gordana (Varaždin, 1936.), filozofkinja.

Diplomirala je filozofiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1966. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu tezom Bitna svojstva informacije u samoupravljanju i njihova praktična verifikacija u okviru radne organizacije. Radila je na Institutu za društveno upravljanje u Zagrebu, bila je redovita profesorica na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1986. godine radila je na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Predmet interesa su joj problematika odgoja i obrazovanja te feminizam.

DJELA: Edukacijski izazov, Zagreb, 1975.; Utopija i inauguralni paradoks, Hrvatski Leskovac, 2005.; Visoko čelo – ogled o humanističkim perspektivama feminizma, Zagreb, 2010.