english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

BAZDAN, Vanda

Vanda Bazdan

BAZDAN, Vanda (Dubrovnik, 1980.), filozofkinja.

Diplomirala je filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2016. godine i doktorirala tezom Authentic skepticism: the delineation of a dialectical counterpart to positive epistemology. Radila je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i na Sveučilištu u Dubrovniku. Trenutno predaje na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju (Rochester Institute of Technology) u Dubrovniku.