english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

BANIĆ-PAJNIĆ, Erna

Erna Banić-Pajnić

BANIĆ-PAJNIĆ, Erna (Zagreb, 1947.), filozofkinja.

Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Diplomirala je filozofiju i francuski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1976. godine i magistrirala, a 1984. i doktorirala tezom Uloga i značenje elemenata hermetičke filozofije u djelima hrvatskih renesansnih filozofa. Od 1970. godine zaposlena je na Institutu za filozofiju, sada u zvanju znanstvene savjetnice. Također je predavala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i bila voditeljica pet znanstveno-istraživačkih projekata. Od 1985. do 1987. godine bila je glavna i odgovorna urednica časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Predmet interesa joj je starija hrvatska filozofija te filozofija humanizma i renesanse.

DJELA: Antun Medo, dubrovački filozof XVI. stoljeća, Zagreb, 1980.; Smisao i značenje Hermesove objave. Uloga elemenata hermetičke filozofije u djelima hrvatskih renesansnih filozofa, Zagreb, 1989.; Duhovnopovijesna raskršća: Poruke renesansne filozofije, Zagreb, 1991.; Magnum miraculum – homo (Veliko čudo – čovjek), (u koautorstvu s Mihaelom Girardi-Karšulin i Markom Josipovićem), Zagreb, 1995.; Petrićev put: od kritike Aristotela do pobožne filozofije, Zagreb, 2001.

"Simeon Čučić: Kratak prikaz njegova najznačajnijeg djela 'Philosophia critice elaborata'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 3/1–2 (5–6) (1977), 79–101. [pdf]

"O spisu Jurja Dubrovčanina 'Epistolae mathematicae seu de divinatione'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 6/1–2 (11–12) (1980), 83–132. [pdf]

"Prilog istraživanju renesansnog mišljenja 'magia naturalis' kao 'sapientia' i 'scientia naturalis'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 8/1–2 (15–16) (1982), 41–74. [pdf]

"Pavao Skalić i tradicija 'aeternae sapientiae'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 9/1–2 (17–18) (1983), 111–122. [pdf]

"Federicus Grisogono: De divinis mathematicis", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 11/1–2 (21–22) (1985), 83–95. [pdf]

"Ishodište Petrićeva promišljanja Jednog", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 12/1–2 (23–24) (1986), 99–126. [pdf]

"Dragišićev spis za Savonarolu ('Propheticae solutiones')", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 14/1–2 (27–28) (1988), 5–15. [pdf]

"Treba li filozofirati?", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 15/1–2 (29–30) (1989), 127–148. [pdf]

"O uzroku i uzrocima", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 16/1–2 (31–32) (1990), 119–146. [pdf]

"Regnum hominis naspram regnum dei i regnum naturae", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17/1–2 (33–34) (1991), 117–138. [pdf]

"Problem 'humanizma' humanizma", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 18/1–2 (35–36) (1992), 7–26. [pdf]

"Matematika i ljudska sreća (prema Federiku Grisogonu)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19/1–2 (37–38) (1993), 53–73. [pdf]

"Značenje renesansnog 'između' na primjeru Petrićeva tumačenja svijeta", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 20/1–2 (39–40) (1994), 101–115. [pdf]

"Ontoteologijske pretpostavke i implikacije koncepcije beskonačnog u Nikole Kuzanskog, Giordana Bruna i Frane Petrića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1–2 (41–42) (1995), 37–56. [pdf]

"Peripatetičke rasprave", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 22/1–2 (43–44) (1996), 167–193. [pdf]

"Petrićeva Nova filozofija o sve-općem. Koncepcija spoznaje - put k razumijevanju koncepcije svjetla", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23/1–2 (45–46) (1997), 81–94. [pdf]

"Stellae novae", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 24/1–2 (47–48) (1998), 49–58. [pdf]

"Petrićeve 'Peripatetičke rasprave' kao pokušaj rješavanja hermeneutičkog problema", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25/1–2 (49–50) (1999), 99–124. [pdf]

"Plotin – Petrić; može li se govoriti o misticizmu u Petrića?", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 26/1–2 (51–52) (2000), 119–131. [pdf]

"Petrićevo viđenje Platona i Aristotela prema dodatku 'Nove sveopće filozofije'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 27/1–2 (53–54) (2001), 53–75. [pdf]

"Neka interpretacijska sporenja vezana uz renesansnu filozofiju", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 28/1–2 (55–56) (2002), 29–42. [pdf]

"Gučetić o duši i umu", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 29/1–2 (57–58) (2003), 43–55. [pdf]

"Žena u renesansnoj filozofiji", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 30/1–2 (59–60) (2004), 69–89. [pdf]

"Istraživanje hrvatske filozofije – (samo)kritički osvrt", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1–2 (61–62) (2005), 29–42. [pdf]

"Nikola Kuzanski i hrvatski filozofi i teolozi humanizma i renesanse", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33/1–2 (65–66) (2007), 43–55. [pdf]

"Umreženi 'zavičajni dusi'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1–2 (67–68) (2008), 303–313. [pdf]

"Astrologijska medicina u djelima renesansnih filozofa M. Ficina i F. Grisogona", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35/1–2 (69–70) (2009), 11–35. [pdf]

"Petrićeva priča o govoru", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 37/1–2 (73–74) (2011), 7–21. [pdf]

"Renesansni traktati o ljubavi (Marsilio Ficino – Nikola Vitov Gučetić)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1 (75) (2012), 35–64. [pdf]

"Juraj Dubrovčanin i Kratko umijeće Rajmunda Lula (Raymundus Lullus)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/2 (78) (2013), 467–485. [pdf]

"Dosadašnje interpretacije renesansne filozofije u Hrvatskoj i uloga i značenje časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/1 (79) (2014), 233–249. [pdf]

"Na Platonovu tragu: Kalcidije i Herman Dalmatin o problemu materije", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/2 (82) (2015), 301–323. [pdf]

"Elementi hermetičkog u (novo)platonizmu Hermana Dalmatina", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42/1 (83) (2016), 7–33. [pdf]