en

Životopis

Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 1. studenoga 1979.

Školovanje
Glazbena škola Blagoje Bersa, Zagreb (1989-1995)
Nadbiskupska klasična gimnazija, Zagreb (1994-1998)
Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb (2000-2007)
Infokatedra, Računalni grafički dizajn, Zagreb (2008)
Srce, Uvod u Linux, Zagreb (2011)
Infokatedra, Web dizajn, Zagreb (2011)
Hrvatski državni arhiv, Program osposobljavanja za obavljanje poslova spisovodstvenog službenika, Zagreb (2013)
Hrvatski državni arhiv, Stručna osposobljenost djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskoga i registraturnoga gradiva (2013)
Srce, Uvod u PHP i MySQL, Zagreb (2016)

Iskustvo
Studio dim, asistent postprodukcije (2008-2009)
Institut za filozofiju, voditelj Informatičkog odjeljka (2010-2011)
Web Raster (Computer Graphics, Web Design and IT Services), direktor (2011-2012)
Institut za filozofiju, stručni suradnik (2012-)

Članstvo
Hrvatsko filozofsko društvo (2011-)