hrvatski

Marcus MARULLUS

Pjesme Marka Marulića [Google Books]

[ENG] Marko MARULIĆ (Marcus Marullus, Spalatensis, Dalmata, Marko Pecinić), humanist, latinski i hrvatski pjesnik, polihistor (Split, 18. VIII. 1450–Split, 5. V. 1524). Humanističko obrazovanje je započeo u Splitu, nastavljajući studij u Padovi (pravo). U Splitu je obnašao javne službe. Postao je jednom od središnjih ličnosti hrvatskog humanizma. Njegov veliki pjesnički i prozni opus pisan je na latinskom, hrvatskom i talijanskom jeziku. On obuhvaća spjevove: Davidias (1506–1517, Davidijada), u 14 pjevanja u heksametrima; biblijski spjev Judita u 16 pjevanja; Suzana u 780 stihova; zbirka poučnih priča i anegdota iz života svetaca De Institutione bene vivendi per exempla sanctorum (oko 1496, Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca); Evangelistarium (1480–1500 ?, Evanđelistar) u knjiga, rasprava o praktičnoj kršćanskoj etici; Quinquaginta parabolae (1510, Pedeset priča), zbirka prispodoba prema obrascu Starog zavjeta. Marulić je i pisac komedija, repertorija (etička tematika), dijaloških i dramskih djela, epigrama i poslanica, himana, kristoloških rasprava. U novije je vrijeme otkriven velik broj nepoznatih izdanja i neki njegovi spisi (Vita divi Hieronymi; Epistola ad Adrianum VI), no neka su mu latinska djela ostala u rukopisu, a neka su zagubljena (Psichiologia de ratione animae humanae, Quaestiones utriusque Testamenti, De pace Italiae carmen heroicum). Marulić je preveo djelo T. Kempenca De imitatione Christi (s lat. na hrv.) te Hrvatske kronike (Ljetopis popa Dukljanina, na lat.), autor je i prepjeva jednog pjevanja Danteova spjeva i jedne Petrarkine kancone. Marulićevo djelo sadrži i filozofijske komponente koje dolaze do izraza u antropološkoj, moralnoj, spoznajnoteoretskoj, estetičkoj i psihološkoj tematici.

DJELA: De Institutione bene vivendi per exempla sanctorum (sadrži i Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce), Venetiis, 1506 (1507); Quinquaginta parabolae, Venetiis, 1510; Evangelistarium (sadrži i pjesmu Ad Virginem Beatam – prijevod Petrarkine kancone Vergine bella), Venetiis, 1516; De humilitate et gloria Christi, Venetiis, 1519; Epistola ad Adrianum VI pont. max...., Romae, 1522; Dialogus de laudibus Herculis, Venetiis, 1524; "Regum Dalmatiae et Croatiae gesta" i "In eos qui beatum Hieronymum Italum fuisse contendunt", u: Ioannis Lucii, De regno Dalmatiae et Croatiae, Amstelaedami, 1666; Pjesme Marka Marulića, skupio I. Kukuljević Sakcinski (SPH. I), JAZU, Zagreb, 1869; M. Šrepel, Marulićeve latinske pjesme, GZPKH, knj. 2, Zagreb, 1899; M. Šrepel, Marulićevo djelo "De ultimo Christi iudicio", GZPKH, knj. 3, Zageb, 1901; G. Praga, "Poesie latine inedite di Marco Marulo da Spalato (1450–1524)", Archivio storico per la Dalmazia, vol. 21, Roma, 1936; Davidias, prir. J. Badalić, JAZU, Zagreb, 1954; Judita, Suzana, pjesme, prir. I. Slamnig, PSHK, knj. 4, Zagreb, 1970; Davidijada/Davidias, prir. V. Gortan, prev. B. Glavičić, JAZU, Zagreb, 1974; Versi harvacki, prir. M. Franičević i H. Morović, Čakavski sabor, Split, 1979; Latinska djela I, prev. i prir. B. Glavičić, Čakavski sabor, Split, 1979; De Veteris instrumenti viris illustribus commentarium, prir. Š. Jurić, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1979; Sabrana djela Marka Marulića, Književni krug, Split, 1984 (dosad izašlo 15 sv.); Pouke za čestit život s primjerima, prev. B. Glavičić, Globus, Zagreb, 1986; "Sedam pisama", prev. i prir. M. Milošević i B. Glavičić, Colloquia Maruliana I (1992); "Vita divi Hieronymi", prir. D. Novaković, Colloquia Maruliana III (1994); "Epigrammata", prir. D. Novaković, Colloquia Maruliana VI (1997); Glasgowski stihovi, prev. i prir. D. Novaković, Matica hrvatska, Zagreb, 1999; Repertorium, prir. B. Glavičić, Književni krug, Split, 1998–2000.

LITERATURA: M. Šrepel, "O Maruliću", Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički, knj. 56 (1901), str. 154–220; V. Filipović, "Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17–18 (1983), str. 3–22; M. Tomasović, Marko Marulić Marul, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1989; J. Talanga, "Marulić i Kant o problemu laži", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31–32 (1990), str. 181–195; Lj. Schiffler, "Marulićev humanistički program", u: Lj. Schiffler, Humanizam bez granica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992, str. 79–93; I. Martinović, "Marulićev etički nauk o miru", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 51–52 (2000), str. 17–57.