english

Marko MARULIĆ

Pjesme Marka Marulića [Google Books]

Marko MARULIĆ (Marcus Marullus, Spalatensis, Dalmata, Marko Pecinić), humanist, latinski i hrvatski pjesnik, polihistor (Split, 18. VIII. 1450–Split, 5. V. 1524). Humanističko obrazovanje je započeo u Splitu, nastavljajući studij prava u Padovi. U Splitu je obnašao javne službe. Postao je jednom od središnjih ličnosti hrvatskog humanizma. Njegov veliki pjesnički i prozni opus pisan je na latinskom, hrvatskom i talijanskom jeziku. On obuhvaća spjevove: Davidias (1506–1517, Davidijada), u 14 pjevanja u heksametrima; biblijski spjev Judita u 16 pjevanja; Suzana u 780 stihova; zbirka poučnih priča i anegdota iz života svetaca De Institutione bene vivendi per exempla sanctorum (oko 1496, Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca); Evangelistarium (1480–1500 ?, Evanđelistar) u knjiga, rasprava o praktičnoj kršćanskoj etici; Quinquaginta parabolae (1510, Pedeset priča), zbirka prispodoba prema obrascu Starog zavjeta. Marulić je i pisac komedija, repertorija (etička tematika), dijaloških i dramskih djela, epigrama i poslanica, himana, kristoloških rasprava. U novije je vrijeme otkriven velik broj nepoznatih izdanja i neki njegovi spisi (Vita divi Hieronymi; Epistola ad Adrianum VI), no neka su mu latinska djela ostala u rukopisu, a neka su zagubljena (Psichiologia de ratione animae humanae, Quaestiones utriusque Testamenti, De pace Italiae carmen heroicum). Marulić je s latinskoga na hrvatski preveo djelo T. Kempenca De imitatione Christi te je na latinski preveo Hrvatske kronike (Ljetopis popa Dukljanina), autor je i prepjeva jednog pjevanja Danteova spjeva i jedne Petrarkine kancone. Marulićevo djelo sadrži i filozofijske komponente koje dolaze do izraza u antropološkoj, moralnoj, spoznajnoteoretskoj, estetičkoj i psihološkoj tematici.

DJELA: De Institutione bene vivendi per exempla sanctorum (sadrži i Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce), Venetiis, 1506 (1507); Quinquaginta parabolae, Venetiis, 1510; Evangelistarium (sadrži i pjesmu Ad Virginem beatam – prijevod Petrarkine kancone Vergine bella), Venetiis, 1516; De humilitate et gloria Christi, Venetiis, 1519; Epistola ad Adrianum VI pont. max...., Romae, 1522; Dialogus de laudibus Herculis, Venetiis, 1524; "Regum Dalmatiae et Croatiae gesta" i "In eos qui beatum Hieronymum Italum fuisse contendunt", u: Ioannis Lucii, De regno Dalmatiae et Croatiae, Amstelaedami, 1666; Pjesme Marka Marulića, skupio I. Kukuljević Sakcinski (SPH. I), JAZU, Zagreb, 1869; M. Šrepel, Marulićeve latinske pjesme, GZPKH, knj. 2, Zagreb, 1899; M. Šrepel, Marulićevo djelo "De ultimo Christi iudicio", GZPKH, knj. 3, Zageb, 1901; G. Praga, "Poesie latine inedite di Marco Marulo da Spalato (1450–1524)", Archivio storico per la Dalmazia, vol. 21, Roma, 1936; Davidias, prir. J. Badalić, JAZU, Zagreb, 1954; Judita, Suzana, pjesme, prir. I. Slamnig, PSHK, knj. 4, Zagreb, 1970; Davidijada/Davidias, prir. V. Gortan, prev. B. Glavičić, JAZU, Zagreb, 1974; Versi harvacki, prir. M. Franičević i H. Morović, Čakavski sabor, Split, 1979; Latinska djela I, prev. i prir. B. Glavičić, Čakavski sabor, Split, 1979; De Veteris instrumenti viris illustribus commentarium, prir. Š. Jurić, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1979; Sabrana djela Marka Marulića, Književni krug, Split, 1984 (dosad izašlo 15 sv.); Pouke za čestit život s primjerima, prev. B. Glavičić, Globus, Zagreb, 1986; "Sedam pisama", prev. i prir. M. Milošević i B. Glavičić, Colloquia Maruliana I (1992); "Vita divi Hieronymi", prir. D. Novaković, Colloquia Maruliana III (1994); "Epigrammata", prir. D. Novaković, Colloquia Maruliana VI (1997); Glasgowski stihovi, prev. i prir. D. Novaković, Matica hrvatska, Zagreb, 1999; Repertorium, prir. B. Glavičić, Književni krug, Split, 1998–2000.

LITERATURA: M. Šrepel, "O Maruliću", Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički, knj. 56 (1901), str. 154–220; V. Filipović, "Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17–18 (1983), str. 3–22; M. Tomasović, Marko Marulić Marul, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1989; J. Talanga, "Marulić i Kant o problemu laži", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31–32 (1990), str. 181–195; Lj. Schiffler, "Marulićev humanistički program", u: Lj. Schiffler, Humanizam bez granica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992, str. 79–93; I. Martinović, "Marulićev etički nauk o miru", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 51–52 (2000), str. 17–57.