english

Kristofor STAY

De poesi didascalica dialogus [opis djela] [tekst] [pdf]

Kristofor STAY (Christophor Stay), filozof, pjesnik (Dubrovnik, 26. XII. 1719–Rim, 12. III. 1777). Brat Benedikta Stayja. Književno i filozofsko obrazovanje stekao je u Dubrovniku. Rano je otišao u Rim u kojem je ostao do kraja života.  Postao je tajnik Klementa XIV. te je obavljao diplomatske poslove za Dubrovačku Republiku. Stay je za sobom ostavio nevelik opus: jedno pismo bratu Benediktu o njegovu filozofskom djelu o njutonizmu (Ad Benedictum fratrem epistola), predgovor njegovom epu o Descartesu (Philosophiae recentioris versibus traditae libri), dijalog o didaktičkom pjesništvu (De poesi didascalica dialogus, objavljeni zajedno s poemom B. Stayja), nadgrobni govor povodom smrti mladića, njegova rođaka, književnika, I. Alethyja, tajnika Dubrovačke Republike, dvije poslanice pisane na latinskom jeziku u Horacijevu duhu i jednu pjesmu o navještenju Djevice Marije. Svojim kritičkim odnosom spram antike, Stay na brojim primjerima književnih i filozofskih djela (Hesiod, Empedoklo, Pitagora, Platon, Aristotel, Lukrecije, Vergilije) raspravlja o pjesničkom talentu, božanskom nadahnuću, pjesničkom izrazu, stihu, izmišljanju, fabuli, figurama i prispodobama.

DJELA: Christophorus Stay Fri Anselmo Katich salutem. Epistola i Christophori Stay De annuntiatione b. Mariae Virginis carmen, rkp. (Arhiv Male braće, Dubrovnik); In funere Ioannis Alleti, primi a secretis reipublicae Ragusinae ministri Christophori Stay, civis Ragusini oratio, rkp. (Arhiv Male braće, Dubrovnik); "Benedicto fratri salutem", u: Benedictus Stay Ragusinus, Philosophiae... versibus traditae libri sex, Venetiis, 1744, 1749; "Ad Benedictum fratrem epistola", u: Benedictus Stay, Philosophiae recentioris versibus traditiae libri X, Romae, 1755, 1792; "De poesi didascalica dialogus", u: Philosophiae recentioris versibus traditae a Benedicto Stay libri X, Romae, 1792.

LITERATURA: Z. Posavac, "Povijesni susret umjetnosti sa znanošću od romantičnog klasicizma do realizma", Croatica 11–12 (1978), str. 107–137; R. Seferović, "Kristofor Stay nad odrom Ivana Natalija Aletina u Dubrovniku", Latina et Graeca 9 (2006), str. 51–71; "Stay, Kristo, hrvatski filozof i pjesnik (1719–1777)", u: S. Kutleša (ur.), Filozofski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012, str. 1097.