Bibliografija

Izbor iz radova:

"Radnja kao konkluzija: Aristotel o praktičnom silogizmu", u M. Hudoletnjak Grgić (ur.), Vrijednosti, djelovanje i znanje, Zagreb, 2009. (u tisku)
"Ljudsko dobro u Nikomahovoj etici I", Filozofska istraživanja 27 (2007), 791-807.
"Empirizam u helenističkoj medicini - generalizacije bez etiologija", Prolegomena 5 (2006), 5-28.
"Stoički fizikalizam i etički idealizam", Godišnjak za filozofiju, Zagreb, 2003, 129-148.

 

 


Maja Hudoletnjak Grgić

mgrgic@ifzg.hr

Diplomirala je filozofiju i grčki jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je u okviru poslijediplomskog studija Povijest i filozofija znanosti na IUC Dubrovnik. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu D.I. radom o problemu metode u hipokratskom spisu O staroj medicini.
Na Institutu za filozofiju zaposlena je od 2005, trenutno u zvanju znanstvenog suradnika.
Sudjelovala je u znanstvenoistraživačkom projektu "Problem utemeljenja u klasičnoj etičkoj tradiciji" (2002-2005), a trenutno je suradnik na znanstvenom projektu "Reprezentacionalizam i kognitivna stanja" (2007-) (glavni istraživač dr. sc. Josip Talanga). Od 1997. predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kolegije Grčki jezik (1997-2006) te Platon i Aristotel.
Autorica je, između ostaloga, knjiga Znanje i mijena: Parmenidova dva nauka (1996) i Medicina i metoda: Hipokratski spis O staroj medicini (2007), kao i prijevoda prvih šest knjiga Euklidovih Elemenata (1999). Suurednica je (uz P. Gregorića i F. Grgića) zbirke Helenistička filozofija: Epikurovci, stoici, skeptici (2005). Trenutno je urednica niza "Godišnjak za filozofiju" Instituta za filozofiju, u okviru kojega je priredila zbirku Vrijednosti, djelovanje i znanje (u tisku).
Područja interesa: antička filozofija i znanost, teorija djelovanja.