english

Viktor D. SONNENFELD

Viktor Dragutin SONNENFELD, filozof, prevoditelj, novinar (Petrijevci pokraj Osijeka, 21. siječnja 1902.–Beč, 30. ožujka 1969). U Osijeku je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju, a filozofiju je studirao u Zagrebu i Marseilleu. Po povratku u Osijek počeo je prevoditi filozofska djela (Francis Bacon, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Arthur Schopenhauer) s njemačkog i engleskog na hrvatski jezik. Također je prevodio kazališna djela i feljtonske romane. Bio je novinar-urednik kulturne rubrike u Glasu Slavonije. S Dragutinom Kišpatićem napisao je Rječnik hrvatsko-srpskog govora lovačkog (od riječi "pačar" do "žvata") koji je objavljen 1926. godine u Osijeku. Dobitnik je Nagrade grada Osijeka za životno djelo 1961. godine.

VAŽNIJI PRIJEVODI: Arthur Schopenhauer, O načelu razloga, vlastita naklada, 1942; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofija povijesti, Kultura, Zagreb, 1951; Immanuel Kant, Dvije rasprave, Matica hrvatska, Zagreb, 1953; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologija duha, Kultura, Zagreb, 1955; Immanuel Kant, Kritika praktičnoga uma, Kultura, Zagreb, 1956; Johann Gottlieb Fichte, Odabrane filozofske rasprave, Kultura, Zagreb, 1956; Immanuel Kant, Kritika rasudne snage, Kultura, Zagreb, 1957; Francis Bacon, Novi organon, Naprijed, Zagreb, 1964; Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Sistem transcedentalnog idealizma, Naprijed, Zagreb, 1965; Immanuel Kant, Metafizika ćudoređa, Veselin Masleša, Sarajevo, 1967; Immanuel Kant, Kritika čistog uma, Matica hrvatska, Zagreb, 1984.

LITERATURA: Marijana Špoljarić, "Legat Viktora D. Sonnenfelda u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek", http://www.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2012/06/178_Spoljaric_2007-2008_1-2.pdf, preuzeto 24. 9. 2014; Slaven Ravlić (glavni urednik), Hrvatska opća enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, sv. 10.