english

Petar Pavao VERGERIJE STARIJI

De ingenuis moribus ac liberalibus studiis libellus [opis djela] [tekst] [pdf]

Petar Pavao VERGERIJE STARIJI (Petrus Paulus Vergerius) književnik i učenjak (Kopar, 1370–Budimpešta, 1444). Studirao je gramatiku na Sveučilištu u Padovi te je predavao logiku i dijalektiku na sveučilištima u Firenzi i Bologni. Godine 1405. otišao je u Rim na dvor pape Inocenta VII. (1339–1406) gdje je napisao djelo Poetica enaratio. Sudjelovao je na crkvenom koncilu u Kostanci od 1414. do 1418. godine, gdje je upoznao cara Sigmunda Luksemburškog (1368–1437) s kojim je prvo otišao u Prag, a zatim u Budimpeštu gdje je i umro 1444. godine. Autor je traktata De ingenius moribus ac liberalibus koji se bavi temom slobodnih studija. Sa svojim učenikom humanistom i ostrogonskim biskupom Ivanom Vitezom od Sredne (1405 ili 1408–1472) smatra se začetnikom pokreta devotio moderna u Hrvata. Vergerije je izdao Petrarkino djelo Africa.

DJELA: Poetica enaratio; De ingenius moribus ac liberalibus (1400–1402).

LITERATURA: I. Zagorac, "Petar Pavao Vergerije – studia liberalia i odgoj slobodnog čovjeka", Metodički ogledi 15 (2008), str. 9–22.