english

Pavao VUK-PAVLOVIĆ

Misli i bilješke [opis djela] [tekst] [pdf]

O smislu filosofije [opis djela] [tekst] [pdf]

O značenju povijesnih smjeranja [opis djela] [tekst] [pdf]

Pavao VUK-PAVLOVIĆ, filozof (Koprivnica, 9. II. 1894–Zagreb, 13. XI. 1976). U Koprivnici je završio osnovnu školu, a maturirao je 1912. u Gornjogradskoj gimnaziji. Na studij u Leipzig, gdje je slušao W. Wundta, J. Volkelta i E. Sprangera, otišao je u jesen 1912. Studij je zbog rata 1914. prekinuo. Nakon rata je nastavio studij filozofije, pedagogije i njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za doktora filozofije je promoviran, na temelju disertacije Spoznaja – Metodologički pokušaj s osobitim obzirom na problem očitosti, 31. siječnja 1921. Iste godine je otišao u Berlin iz kojeg se je vratio 1922. Od 1922. je radio kao srednjoškolski profesor u Zagrebu, a 1928. je premješten na Višu pedagošku. Godine 1941. je prisilno umirovljen. Poslije rata je reaktiviran, ali je 1948. maknut s fakulteta. Zatim je do 1951. radio u Sveučilišnoj knjižnici kada je otišao u mirovinu. Ipak, 1958. je izabran za izvanrednog, a 1961. za redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Skopju. U Skopju je osnovao laboratoriji za estetiku pri Katedri za filozofiju.

DJELA: Spoznaja i spoznajna teorija, Zagreb, 1926; Spoznajna teorija i metafizika, Zagreb, 1928; Stvaralački lik Đure Arnolda, Zagreb, 1934; Ličnost i odgoj, Zagreb, 1932, 1933; Spinozina nauka, Zagreb, 1938; O izlazištu estetike, Zbornik zagrebačke Klasične gimnazije, Zagreb, 1957; "Grenzaspekte der theologisierenden Philosophie", Philosophiche Rundschau 6 (1958); Vrednota u svijetu, Godišnji zbornik filozofskog fakulteta, Skopje, 1961; Zov, Skopje, 1964; Razvaline (Skopski soneti), Skopje, 1964; Doživljaj, duševnost i estetski uviđaj, Godišnji zbornik filozofskog fakulteta, Skopje, 1968; O smislu filozofije, Zagreb, 1969; Duševnost i umjetnost, Godišnji zbornik filozofskog fakulteta, Skopje, 1970; Slikar u ontologičkome bogokazu Anselma Canterburyjskog, Godišnji zbornik filozofskog fakulteta, Skopje, 1971; O značenju povijesnih smjeranja, Zagreb, 1974.

LITERATURA: M. Brida, Pavao Vuk-Pavlović: čovjek i djelo, Institut za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1974; M. Brida, "Etički problem u filosofiji Pavla Vuk-Pavlovića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23–24 (1986), str. 3–13; M. Brida, "Spoznajni problemi u filosofiji Pavla Vuk-Pavlovića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25–26 (1987), str. 101–117; F. Zenko, "Pavao Vuk-Pavlović", u: F. Zenko, Novija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1995, str. 389–405; M. Polić, Život i dijelo Pavla Vuk-Pavlovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2001; M. Polić, "Zašto Pavao Vuk-Pavlović nije napisao etiku? ", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 61–62 (2005), str. 289–301; I. Zagorac, "Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića", Filozofska istraživanja 105 (2007), str. 37–45.