english

Kruno (Krunoslav) KRSTIĆ

Hrvatska filozofija [opis djela] [tekst] [pdf]

Marko Marulić - the author of the term "psychology" [opis djela] [tekst] [pdf]

KRSTIĆ, Kruno (Krunoslav) filozof, psiholog, prevoditelj, jezikoslovac (Arbanasi, 13. XI. 1905 - Zagreb, 6. XII. 1987). Osnovnu školu završio je u Otoku pokraj Sinja. Gimnaziju je pohađao u Sinju, a maturirao je 1926. godine na talijanskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru. Studirao je filozofiju i psihologiju te talijanski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1930. godine. Na istom je fakultetu 1934. godine diplomirao francuski i latinski jezik. Godine 1937. doktorirao je tezom Psihologija i njen predmet: perspektivna polimorfnost predmeta psihologije. Radio je kao gimnazijski nastavnik u Zagrebu, Sisku i Osijeku. Godine 1940. postao je prosvjetni referent Banovine Hrvatske, a zatim je bio lektor u Hrvatskom državnom uredu za jezik. Godine 1945. postao je asistent u Psihologijskom zavodu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 1945. godine emigrirao je u Austriju, no vratio se nakon šest mjeseci. Od 1948. do 1949. godine radio je u Mesoprometu, a zatim kao knjižničar u Zagrebu. Od 1951. do 1975. godine radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Dokazao je da je izraz psihologija prvi puta upotrijebio Marko Marulić.

DJELA: Psihologija i njen predmet: perspektivna polimorfnost predmeta psihologije, Zagreb, 1937; Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika, Zagreb, 1940 (u koautorstvu s Petrom Guberninom); Filozofija u Hrvatskoj, Zagreb, 1943; Rječnik govora zadarskih Arbanasa, Zadar, 1987; Doseljenje Arbanasa u Zadar, Zadar, 1988 (u koautorstvu s Željkom Karavidom i Marijanom Szabom); Hrvatski pravopis, Zagreb, 19411 (zabranjen), 19982 (u koautorstvu s Petrom Guberinom i Franjom Ciprom).