english

Antun MEDO

In librum septimum Metaphysicae Aristotelis expositio [opis djela] [tekst] [pdf]

In librum duodecimum Metaphysicae Aristotelis expositio [opis djela] [tekst] [pdf]

Quaedam animadversiones in Praedicabilia Porphyrii [opis djela] [tekst] [pdf]

Antun MEDO (Antonius Medus Calossius), filozof, znanstvenik, trgovac (Dubrovnik, 1530–Dubrovnik, 1603). U Dubrovniku je završio humanistički studij i bavio se trgovačkim poslovima. Na njegovo duhovno formiranje značajan je utjecaj izvršila padovanska filozofska škola, s čijim se predstavnicima upoznao za svojih boravaka u Italiji; posebice je poznato njegovo prijateljstvo s eruditom i bibliofilom V. Pinellijem, kojemu Medo posvećuje dva svoja filozofska djela: razlaganje o VII. knjizi Aristotelove Metafizike(1599) i Quaedam animadversiones (1600). Medovo je djelo prvenstveno vezano uz povijest recepcije Aristotelove filozofije. Predmet njegovih filozofskih razlaganja XII. i VII. knjige Aristotelove Metafizike (1598 i 1599), zapažanja o Porfirijevim Predikabilijama (1600) jest izučavanje temeljnih postavki i izvorna smisla Aristotelove filozofije. Medo se u svojim filozofskim izlaganjima priklanja onoj struji renesansnog mišljenja koja se odlučno protivi pomirenju dviju filozofskih tradicija, platonizma i aristotelizma, i sam se zalaže za pronalaženje istinskog smisla Aristotelove filozofije koji vidi u njenu povezivanju s kršćanskim naukom. Medo je ostavio svoj prilog i na području matematike, astronomije i astrologije (pretpostavlja se da je i autor jednog djela s područja astrologije, Cogitationes astronomicae). S obzirom na svoje znanstvene poglede, ostao je još na pozicijama geocentričkog sustava.

DJELA: In librum duodecimum Metaphysicae Aristotelis expositio, Venetiis, 1598; In librum septimum Metaphysicae Aristotelis expositio, in qua est videre philosophiam Aristotelis, si in sua puritate consideretur, esse facilem intellectu, sin vero communi modo philosophandi, non modo difficilem, sed fieri non posse, ut ab ullo intelligatur, Venetiis, 1599; Quaedam animadversiones in praedicabilia Porphyrii, in quibus probatur plura esse errata quam verba, si cum puritate philosophiae Aristoteles conferantur, quae puritas a nemine unquam intelligetur praedicabilibus Porphyrii non explosis, Venetiis, 1600.

LITERATURA: Ž. Dadić, "Doprinos Dubrovčana egzaktnim znanostima", Dubrovnik 9 (1966), str. 43–54; E. Banić-Pajnić, "Antun Medo (Antonius Medus Calossius)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 3–4 (1976), str. 67–85; E. Banić-Pajnić, Antun Medo dubrovački filozof šesnaestog stoljeća, Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti, Zagreb, 1980.