english

Andrija (Stjepan) DOROTIĆ

Philosophicum specimen de homine [opis djela] [tekst] [pdf]

Andrija (Stjepan) DOROTIĆ (Andrea Dorotich), filozof, političar, pisac (Sumartin na Braču, 25. X. 1761–Sumartin na Braču, 4. IX. 1837). Školovanje je započeo u franjevačkom samostanu na Braču, a nastavio studijem filozofije i teologije u Makarskoj i u Italiji (Ferrara). Za svećenika je zaređen 1785. Bio je profesor filozofije, teologije i prirodnih znanosti na franjevačkim učilištima u Orvietu, Rimu i Perugi te je dobio katedru teologije na franjevačkom učilištu u Veneciji. Od 1798. do 1803. je predavao teologiju u Šibeniku i postao je provincijal. Kao vjeran pristaša Austrije postao je sumnjiv te je proglašen austrijskim agentom. Iz tog razloga je pobjegao u Bosnu, Slavoniju i potom u Zagreb, a djelovao je i kao misionar (Bar, Krf, Brač, Malta, Vis). Potporu i pomoć je pronašao u bečkom dvoru. Dorotićeva filozofska i teološka djelatnost obuhvaća široka disciplinarna područja o čemu svjedoči njegova pisana rukopisna ostavština (Franjevački samostan, Makarska) i jedino objavljeno djelo Philosophicum specimen de homine. Najveći dio njegova opusa odnosi se na problematiku fizike, njeno ontološko utemeljenje, na pitanja o uzrocima i počelima, biti i svojstvima tijela, materiji i elementima, vremenu, mjestu i gibanju, kozmologije, postanka i sustava svijeta (rkp. Matheseos compendium i Physicae generalis libri IV; Physicae generalis continuatio et finis; Cosmologia; Institutiones physicae; Physica particularis) te ontologije (rkp. Historia philosophiae, Ontologia). Spoznajnoteorijska problematika pitanja istine, intelekta i volje, naravi i biti slobode, svijesti, ljudskog čina, strasti, problemsko-sadržajni je predmet njegove psihologije i logike (rkp. Rudimenta philosophiae, Elementa philosophiae) te teologije (rkp. Institutionum theologicarum).

DJELA:

Objavljena djela:

Philosophicum specimen de homine auctore P. F. Andrea Dorotich min. Sacrae theologiae lectore generali, Venetiis, 1795; Proglascegne narodu Dalmatinskomu, Venetiis, 1797; Lettera pastorale enciclica del Molto Reverendo Padre F. Andrea Dorotich del SS.mo Redentore in Dalmazia alli religiosi, graduati, sacerdoti, chierici e laici della medesima provincia, Zara, 1804; Ritus et caeremoniae in solemni receptione Admodum Reverendi P. Ministri Provincialis tempore canonicae visitationis, Zara, 1804; Kratko iskazanje jednoga događaja, u kome se naša godine 1813. redovnik F. Andrija Dorotich, Beč, 1815.

Rukopisi:

Philosophiae rudimenta, 1790; Philosophiae elementa, 1791; Matheseos compendium; Physicae generalis Libri IV; Ethicae Libri  III; Compendium rhetoricae seu artis concinatoriaeInstitutiones theologiae; Elementa iuris criminalis; In universam philosophiam isagoges; Historia philosophiae, Logica, Ontologia; Cosmologia; Physicae generalis continuatio; Physica particularis, de mundo; Institutiones physicae; Exaratio universae philosophiae. T. HPhysica particularis; Physica generalis et particularis. Rukopisi se čuvaju u arhivu franjevačkog samostana u Makarskoj.

LITERATURA: D. Barbarić, "Ontologija Andrije Dorotića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13–14 (1981), str. 53–67; D. Barbarić, "Fizika Andrije Dorotića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 15–16 (1982), str. 93–121; D. Barbarić, "Etika Andrije Dorotića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19–20 (1984), str. 49–59; D. Barbrić, Filozofija Andrije Dorotića, Odjel za povijest filozofije Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1987; V. Kapitanović, "Le franciscain croate Andrija Dorotić et les débuts de lʼagitation populaire en Dalmatie", Archivum Franciscanum Historicum 88 (1995), str. 567–577; V. Kapitanović, "Filozofski rukopisi u franjevačkom samostanu u Sumartinu i njihovi autori", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 73–74 (2011), str. 133–148.