english

Andrija KAČIĆ MIOŠIĆ

Andrija KAČIĆ MIOŠIĆ (Andrea Cacich Miossich), pjesnik, pisac, filozof (Brist kraj Makarske, 1704–Zaostrog, 1760). Prvu naobrazbu je dobio u franjevačkom samostanu u Zaostrogu. Nakon stupanja u franjevački red odlazi na studij filozofije i teologije u Budim, na učilište franjevačke provincije Bosnae Argentinae. U samostanskoj školi u Zaostrogu, koja postaje 1726. filozofskim učilištem, Kačić je bio lektor filozofije (1730–1733), a potom  predavač na bogosloviji u Šibeniku. U samostanu u Sumartinu na Braču, gdje je živio od 1745, postao je gvardijan 1747, a 1749. učitelj filozofije. Godine 1750. vratio se je u Zaostrog i držao je nastavu po samostanima Bosne i Hercegovine. Dvije godine je boravio u Veneciji gdje je objavio filozofijski priručnik Elementa peripathetica juxta mentem subtilissimi doctoris Joannis Duns Scoti (1752). Godine 1756. je u Veneciji objavio Razgovor ugodni naroda slovinskoga, prozno-stihovno djelo i Korabljicu, zbirku biblijskih i povijesnih crtica (1760), književna djela rodoljubnog i prosvjetiteljskog karaktera. Bio je sljedbenik aristotelovske filozofije te ju je nastojao obraniti od mnogih napada i stoga se je odlučio pisati u duhu njena najboljeg tumača i zastupnika, D. Scota.

DJELA: Elementa peripathetica iuxta mentem subtilissimi doctoris Ioannis Duns Scoti a p. F. Andrea Cacich Miossich Ordinis Min. Obs. S. P. Francisci Lectore iubilato provinciae SS. Redemptoris in Dalmatia ad usum Tyronum peripatheticae scholae elucidata, Venetiis, 1752; Razgovor ugodni naroda slovinskoga..., Mleci, 1756; Korabljica Pisma svetoga i svih vikova svita..., Mleci, 1760.

LITERATURA: A. Bazala, "Kačićeva ʻElementa peripatheticaʼ", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 3–4 (1976), str. 189–220; D. Barbarić, "O Kačićevim filozofijskim rukopisima", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7–8 (1978), str. 251–255; I. Čehok, "Kačićevo tumačenje Scotova nauka o univerzalijama", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33–34 (1991), str. 159–168; S. Botica, Andrija Kačić Miošić, Školska knjiga, Zagreb, 2003; Š. Musa, "Andrija Kačić Miošić i njegovi prosvjetiteljski i jezični prinosi", Croatica et Slavica Iadertina II (2006), str. 249–258; Z. Rados, "Recepcija Andrije Kačića Miošića u zadarskoj periodici na hrvatskom jeziku u 19. stoljeću", Croatica et Slavica Iadertina II (2006), str. 259–270.