Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

dr. sc. Davor Pećnjak

tel: +385 1 6111532
email: tajnistvo@ifzg.hr

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu