Institucije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Nacionalno vijeće za znanost

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Hrvatska zaklada za znanost

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu

Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odjel za filozofiju, Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji

Filozofski fakultet Družbe Isusove

Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru

Odjel za filozofiju Matice hrvatske