Zbornik u čast Franji Zenku u povodu 75. godišnjice života

Sadržaj

Predgovor 9

Ivan Koprek, Homo politicus i religija 11

Stjepan Kušar, O aktualnosti misli Tome Akvinskoga 19

Erna Banić-Pajnić, Zemlja - »plemenita zvijezda« ili »izmet sviju stvari« 35

Snježana Paušek-Baždar, Renesansni alkemijsko-ijatrokemisjki pogledi Ivana Brattija 47

Ivan Kordić, Vlačićeva filozofijsko-teologijska bespuća 59

Mihaela Girardi-Karšulin, Jedna postrenesansna polemika: Matija Frkić i Fortunio Liceti 89

Pavao Knezović, Philosophia Newtoniana (Scripta Aloysii Majczenich) 101

Damir Barbarić: Schelling i problem mitologije u novijoj filozofiji 107

Srećko Kovač, Meršić o Hilbertovoj aksiomatskoj metodi 123

Ivan Macan, Tko je bio Ludwig Wittgenstein? 137

Goran Gretić, Vječnost iskupljenja i vremenitost 145

Dragutin Pavličević, Hrvatska historiografija u narodnom pokretu 1970-1971 175

Josip Oslić, Između moderne i postomoderne: filozofija na katoličkim bogoslovnim fakultetima u Hrvatskoj 193

Biografija 219

Bibliografija 223