Zbornik Pavao Vuk-Pavlović: život i djelo

SADRŽAJ

Pavo Barišić, Predgovor 7

I. POZDRAVNI GOVORI 13

Ivo Padovan 15
Branko Jeren 16
Srećko Kovač 18
Lelja Dobronić 20

II. IZLAGANJA 23

Tomislav Ladan, Filozof kao čovjek 25

Mislav Ježić, Pavao Vuk-Pavlović kao učitelj Čedomila Veljačića 31

Franjo Zenko, Marija Brida iz Jelse - autentična učenica i sljedbenica Pavla Vuk-Pavlovića 43

Zlatko Posavac, Pavao Vuk-Pavlović o Gjuri Arnoldu - s osobitim osvrtom na estetički horizont 51

Klara Gönc Moačanin, Pavao Vuk-Pavlović i Rabindranath Tagore 99

Josip Marinković, Pavao Vuk-Pavlović kao učitelj 107

Kiril Temkov, Etičke i vrijednosne ideje u filosofskoj poeziji Pavla Vuk-Pavlovića 111

Ljerka Schiffler, Poimanje oblikotvornosti u filozofiranju Pavla Vuk-Pavlovića 127

Ljubiša Nikodinovski-Biš, Estetički pogledi Pavla Vuk-Pavlovića kao osnove djelovanja Teatarske radionice Filozofskog fakulteta u Skopju 137

Ante Vukasović, Vrijednosno i općeljudsko utemeljenje odgoja 157

Dragor Zarevski, Pedagoške ideje u okviru filosofijskog sistema Pavla Vuk-Pavlovića 171

Milan Polić, Vuk-Pavlovićeva filozofija odgoja 179

Erna Banić-Pajnić, Vuk-Pavlović o filozofiji, svijetu i svjetovima 189

Ivica Martinović, Spinozina filozofija Boga u tumačenju Pavla Vuk-Pavlovića 197

Mihaela Girardi-Karšulin, Vuk-Pavlović o predsokratovcima 205

Josip Oslić, Vjera i objava u djelu Pavla Vuk-Pavlovića 211

Radomir Videnović, Filosofije i svjetovi Pavla Vuk-Pavlovića u Spinozinom ključu 239

Pavo Barišić, Filozofija vrednota Pavla Vuk-Pavlovića 247

III. PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA PAVAO VUK-PAVLOVIĆ - ŽIVOT I DJELO 263

Kazalo imena 269