Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije

Sadržaj i sažetci

Predgovor 7

Ljerka Schiffler, Povijest filozofije kao povijest pitanja 11

Franjo Zenko, Problemi nacionalne filozofije 23

Pavo Barišić, Povijest filozofije izmedu nacionalnoga i regionalnoga određenja 33

Boris Kalin, Hrvatska filozofijska baština u nastavi filozofije 49

Lino Veljak, O metodi istraživanja nacionalne filozofijske baštine 61

Ivica Martinović, Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća 69

Zlatko Posavac, Nacrt povijesnog pregleda hrvatske estetike 20. stoljeća (druga polovica: 1945. do 2000.) 153

Davor Balić, Hrvatska filozofija u djelu Bibliografia hrvatska Ivana Kukuljevića Sakcinskog 217

Josip Ćurić, Srednjovjekovna skolastička filozofija na hrvatskom tlu 237

Stjepan Krasić, Aristotelo-tomizam i filozofska učilišta hrvatskih dominikanaca u prošlosti 245

Mihaela Girardi-Karšulin, Renesansni pojam znanosti 285

Erna Banić-Pajnić, Aethicus Istricus - informacija o jednoj znanstvenoj diskusiji 295

Anto Mišić, Sličnosti u Plotinovu i Petrićevu poimanju jednog 319

Ivan Macan, Neoskolastika u Hrvatskoj od 1874. do 1945. 331

Nikola Stanković, Hrvatski neoskolastici o ontologijskom argumentu 347

Srećko Kovač, Marković i algebarska logika 363

Hrvoje Jurić, Najranija recepcija Heideggerove filozofije kod nas: Vladimir fra Kruno Pandžić 377

Milan Polić, Suvremenost Vuk-Pavlovićeva poimanja budućnosti 397

Josip Oslić, Filozofija religije Vilima (Wilhelma) Keilbacha kao pokušaj opravdanja religijskog pluralizma 407

Ivan Koprek, "Lumen fidei" vjera u filozofiji biskupa Mije Škvorca (1919. - 1989.) 423

Mislav Kukoč, Prijepori o suvremenoj filozofiji 429