Godišnjak za filozofiju 2003.

Pregled sadržaja

Predgovor

Tomislav Bracanović
Evolucijska epistemologija bez filozofije biologije: Hipotetički realizam kao adaptacionizam
1

Ivan Kordić
Pojam razumijevanja kod Karla Jaspersa
19

Stipe Kutleša
Oswald Spengler - tehnika kao taktika života
41

Damir Barbarić
"Velika disonanca kojom sve počinje": Niječno načelo i nebiće u Schellingovoj kasnoj filozofiji
51

Josip Talanga
Kantovo shvaćanje pravednosti
79

Ivica Martinović
Boškovićev izbor matematičke metode g. 1740.
91

Erna Banić-Pajnić
Pojmiti nepojmljivo, izreći neizrecivo prema Nikoli Kuzanskom
109

Maja Hudoletnjak Grgić
Stoički fizikalizam i etički idealizam
129

Filip Grgić
Aristotel o slučaju i ljudskom djelovanju
149