Filozofija i filodoksija

SADRŽAJ

Predgovor 7

Ljerka Schiffler, Filozofija i filodoksija - paragigma ili paradoks mišljenja 11

Damir Barbarić, Što je doksa? 25

Zvonimir Čuljak, Epistemologija kao normativna znanost 45

Adalbert Rebić, Starozavjetna knjiga Kohelet (Propovjednik) - susretište grčke i hebrejske mudrosti 61

Anto Mišić, Kršćanstvo i/ili filozofija - ranokršćanski odnos prema filozofiji 77

Ivan Bekavac Basić, Benediktinac Gottschalk i hrvatska filozofska arheologija 91

Erna Banić-Pajnić, Spoznavanje kao nagađanje (prema Nikoli Kuzanskom) 99

Mihaela Girardi-Karšulin, Petrićev pojam filodoksije 117

Slavica Juka, Znanje i vjerovanje u Kantovoj filozofiji 125

Ivan Kordić, Nije li ipak najbolje šutjeti - u nadi i u otvorenosti? 145

Erwin Hufnagel, Schein und Sein der Person. Ein Beitrag zu Schelers Idolenlehre 163

Jure Zovko, Pojam vjerovanja u Wittgensteinovoj kasnoj filozofiji 197