Pavao Skalić / Paulus Scalichius, Epistemon

Sadržaj

Predgovor (M. G-K.) 9

Mihaela Girardi-Karšulin, Uvod o Pavlu Skaliću i njegovu Epistemonu 13

Pavao Skalić, Epistemon (latinski i hrvatski) 33

Pavao Skalić, Dodani tekstovi iz kölnskog izdanja (latinski i hrvatski) 271

Komentar (Mihaela Girardi-Karšulin) 315

Ivan Kapec, Skalićeva enciklopedija - izlaganje u dijaloškom obliku 367

Bibliografija 377