Knjige

Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive
Uredili: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-45-8
Zagreb, 2016
Cijena: 80 kn
Juraj Dragišić (Georgius Benignus): Život i djela
Uredili: Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-24-3
Zagreb, 2016
Cijena: 220 kn
Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva
Pavo Barišić
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-43-4
Zagreb, 2016
Cijena: 20 kn
Vanja Sutlić: Predavanja o Hegelu (1968-1969)
Priredio: Damir Barbarić
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-42-7
Zagreb, 2016
Cijena: 60 kn
Treba li filozofija svoju povijest?
Uredili: Ivana Skuhala Karasman, Petar Šegedin
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-40-3
Zagreb, 2016
Cijena: 60 kn
Physics and Philosophy
Uredili: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman, Franjo Sokolić
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-29-8
Zagreb, 2015
Cijena: 60 kn
Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djelā na latinskome (3 sveska)
Uredili: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Filip Grgić, Ivana Skuhala Karasman
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-26-7 (cjelina)
ISBN 978-953-7137-37-3 (1. svezak)
ISBN 978-953-7137-38-0 (2. svezak)
ISBN 978-953-7137-39-7 (3. svezak)
Zagreb, 2015
Cijena: 150 + 150 + 150 kn
Martin Heidegger: Što je metafizika? (2 sveska)
Ivan Kordić
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-36-6 (cjelina)
ISBN 978-953-7137-35-9 (1. svezak)
ISBN 978-953-7137-34-2 (2. svezak)
Zagreb, 2015
Cijena: 100 + 100 kn
Riječ u prilog romantici
Damir Barbarić
Izdavač: Institut za filozofiju
Zagreb, 2015
Filozofija i hrvatski jezik
Uredili: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-33-5
Zagreb, 2014
Cijena: 80 kn
PHILOSOPHICAL TOPICS
Actuality of the Past

Uredio: Ivan Kordić
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-23-6
Zagreb, 2014
Cijena: 100 kn
U potrazi za znanjem o budućem: predviđanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji - H. Dalmatin, F. Grisogono i J. Dubrovčanin
Ivana Skuhala Karasman
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-22-9
Zagreb, 2013
Cijena: 110 kn
Filozofija u dijalogu sa znanostima
Uredili: Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-25-0
Zagreb, 2013
Cijena: 100 kn
Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum: tomus secundus / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave: svezak drugi (2 sveska)
Priredili: Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić i Mihaela Girardi-Karšulin
Preveo: Luka Boršić
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-28-1
Zagreb, 2013
Cijena: 250 + 200 kn
Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić
Uredili: Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija
Izdavači: Institut za filozofiju i Kruzak d.o.o.
ISBN 978-953-6463-85-5
Zagreb, 2013
Cijena: 99,75 kn
Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum: tomus quartus / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave: svezak četvrti (2 sveska)
Priredili: Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović i Olga Perić
Preveli: Mihaela Girardi-Karšulin i Ivan Kapec
Izdavač: Institut za filozofiju
ISBN 978-953-7137-19-9
Zagreb, 2012
Cijena: 250 + 200 kn
Ruđer Bošković e il Collegio Romano
Ivica Martinović
Izdavači: Filozofsko teološki institut Družbe Isusove i Institut za filozofiju
ISBN 978-953-231-116-7 (FTI)
ISBN 978-953-7137-18-2 (Institut za filozofiju)
Zagreb, 2011
Franciscus Patricius / Frane Petrić
Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica / Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava

Uredila, uvodnu studiju i komentar napisala: Erna Banić-Pajnić
Preveo: Ivan Kapec
ISBN 978-953-7137-16-8
Zagreb, 2011
Cijena: 150 kn
Aspekti uma
Uredili: Maja Hudoletnjak Grgić, Davor Pećnjak, Filip Grgić
ISBN 978-953-7137-17-5
Zagreb, 2011
Cijena: 100 kn
Spoznaja i interpretacija
Zbornik radova međunarodnoga simpozija
"Cognition and Interpretation"
Uredio: Zvonimir Čuljak
ISBN 978-953-7137-13-7
Zagreb, 2010
Cijena: 140 kn
Vrijednosti, djelovanje i znanje
Uredila: Maja Hudoletnjak Grgić
ISBN 978-953-7137-10-6
Zagreb, 2009
Cijena: 100 kn
Franciscus Patricius / Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius / Peripatetičke rasprave, svezak treći
Uredile: Mihaela Girardi-Karšulin, Olga Perić
ISBN 978-953-7137-12-0
Zagreb, 2009
Cijena: 230 kn
Vladimir Filipović: život i djelo (1906-1984)
Uredile: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Ljerka Schiffler
ISBN 978-953-7137-09-0
Zagreb, 2008
Cijena: 100 kn
Razumijevanje: od percepcije do morala
Uredio: Davor Pećnjak
ISBN 978-953-7137-08-3
Zagreb, 2007
Cijena: 70 kn
Nicolaus Cusanus / Nikola Kuzanski
De docta ignorantia / O učenom neznanju

Uredila: Erna Banić-Pajnić
ISBN 978-953-7137-05-2
Zagreb, 2007
Cijena: 190 kn
Frane Petrić o pjesničkom umijeću
Ljerka Schiffler
ISBN 978-953-7137-07-6
Zagreb, 2007
Cijena: 250 kn
Federicus Chrysogonus / Federik Grisogono, Speculum astronomicum / Astronomsko zrcalo
Uredile: Mihaela Girardi-Karšulin, Olga Perić
ISBN 978-953-7137-06-9
Zagreb, 2007
Cijena: 180 kn
Zbornik u čast Franji Zenku u povodu 75. godišnjice života
Uredile: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin
ISBN 953-7137-04-X
Zagreb, 2006
Cijena: 125 kn
Godišnjak za filozofiju 2005.
Uredio: Davor Pećnjak
ISSN 1334-8558
Zagreb, 2005
Cijena: 70 kn
PHILOSOPHICAL TOPICS
Interpreting Tradition and Modernity

Uredili: Erna Banić-Pajnić, Laura Blažetić, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivan Kordić, Ivica Martinović
ISBN 953-7137-02-3
Zagreb, 2004
Cijena: 120 kn
Godišnjak za filozofiju 2004.
Uredio: Filip Grgić
ISSN 1334-8558
Zagreb, 2004
Cijena: 70 kn
Filozofija i filodoksija
Zbornik radova sa znanstvenog skupa
Zagreb, 19.-20. prosinca 2002.
Uredili: Mihaela Girardi-Karšulin, Stipe Kutleša
ISBN 953-7137-01-5
Zagreb, 2004
Cijena: 70 kn
Pavao Skalić / Paulus Scalichius, Epistemon
Priredila, uvod i komentare sastavila: Mihaela Girardi-Karšulin
ISBN 953-7173-00-7
Zagreb, 2004
Cijena: rasprodano
Zbornik Pavao Vuk-Pavlović: život i djelo
Glavni urednik: Pavo Barišić
ISBN 953-96113-6-9
Zagreb, 2003
Cijena: 100 kn
Godišnjak za filozofiju 2003.
Uredio: Filip Grgić
ISBN 953-96113-9-3
Zagreb, 2003
Cijena: 70 kn
Petrićev put: od kritike Aristotela do pobožne filozofije
Erna Banić-Pajnić
ISBN 953-96112-5-0
Zagreb, 2001
Cijena: 100 kn
Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije
Glavni urednik: Pavo Barišić
ISBN 953-96113-4-2
Zagreb, 2000
Cijena: 150 kn
Frane Petrić / Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja
Ljerka Schiffler
ISBN 953-96113-2-6
Zagreb, 1997
Cijena: 90 kn
Duša i um
Goran Gretić
1989
Cijena: rasprodano
Smisao i značenje Hermesove objave
Erna Banić-Pajnić
1989
Cijena: rasprodano
Filozofska misao Frane Petrića
Mihaela Girardi-Karšulin
1988
Cijena: 50 kn
Filozofija Andrije Dorotića
Damir Barbarić
1987
Cijena: 50 kn
Politika Platonovih »Zakona«: Uvod u studij Platona
Damir Barbarić
1986
Cijena: rasprodano
Miho Monaldi: Ličnost i djelo
Ljerka Schiffler-Premec
1984
Cijena: 50 kn
Antun Medo: Dubrovački filozof XVI. stoljeća
Erna Banić-Pajnić
1980
Cijena: 50 kn
Personalizam Emmanuela Mouniera
Franjo Zenko
1980
Cijena: rasprodano
Iz hrvatske filozofske baštine
Ljerka Schiffler-Premec
1980
Cijena: 50 kn
Nova sveopća filozofija
Frane Petrić
1979
Cijena: rasprodano
Život i djelo Splićanina Jurja Politea
Heda Festini
1977
Cijena: 50 kn
Filozofija Đure Arnolda
Branko Despot
1976
Cijena: rasprodano
Filozofiranje Vladimira Dvornikovića
Branko Despot
1975
Cijena: 50 kn
Filozofijski portret Franje Markovića
Albert Bazala
1974
Cijena: 50 kn
O značenju povijesnih smjeranja
Pavao Vuk-Pavlović
1974
Cijena: 25 kn
Pavao Vuk-Pavlović: Čovjek i djelo
Marija Brida
1974
Cijena: rasprodano
Teorija prirodne filozofije
Ruđer Bošković
1974
Cijena: rasprodano
O smislu filosofije
Pavao Vuk-Pavlović
1969
Cijena: 25 kn